Selecteer een pagina

 Praktijk PsyRon

 

Deze praktijk is gericht op het verlenen van eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg.

De eerstelijns psychologische zorg is bedoeld voor lichte en matige problematiek op het gebied van onder andere angst, depressie, verslaving, …

De gespecialiseerde psychologische zorg is bedoeld voor specifieke en/of intensieve zorg gericht op onderliggende psychische problemen.

Bij de eerstelijns zorg worden er  tot 8 sessies vergoed door het ziekenfonds en bij de gespecialiseerde zorg tot 20 sessies, met een eigen bijdrage van € 11,- (4,- bij verhoogde tegemoetkoming) per consult. Vermeld hiervoor wel bij het maken van een afspraak uw rijksregister nummer.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, of geen gebruik wenst te maken van vergoeding door het ziekenfonds, bedraagt het tarief €75 per consult.

 Behandelingen

 

De behandeling is gericht op volwassenen. Voor kinderen verwijs ik graag naar een collega kinder- en jeugdpsycholoog.

De  eerstelijns psychologische zorg is in principe een kortdurende behandeling. Er wordt gewerkt volgens de DOC methode, directief ondersteunende cognitieve therapie. Eerst wordt de problematiek zo goed als mogelijk in kaart gebracht, waarna een voorstel voor aanpak volgt. Veelal worden er opdrachten meegegeven om zodoende meer effectief gedrag en denken te oefenen/aan te leren. Zelfwerkzaamheid staat centraal met de nodige ondersteuning.

Bij de gespecialiseerde psychologische zorg wordt gebruik gemaakt van psychodiagnostiek voor het in kaart brengen van onderliggende psychische problematiek en zal de behandeling over het algemeen frequenter en langduriger zijn.   

 Lidmaatschappen:
BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)

Psychologencommissie erkenningsnummer:               541110295

Visum nummer Klinische Psycholoog                         351280

Riziv nummer: 70010046000

KBO nummer: 0730.772.561

Over PsyRon

 

Mijn naam is Ron Berndsen. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in zowel Klinische Psychologie als in Arbeids- en Organisatie Psychologie. Daarna heb ik psychotherapie opleidingen gedaan en een opleiding bedrijfskunde gevolgd.

Ik heb gewerkt in zowel bedrijfsleven, gezondheidszorg als voor de overheid. Naast het vervullen van verschillende managementfuncties, ben ik altijd therapeutisch aan het werk geweest in zowel eerste als tweede lijn.

In 2019 ben ik gestart binnen de huisartsenpraktijk Hagra met eerstelijns psychologische zorg. Sinds 2022 is hier ook de gespecialiseerde psychologische zorg aan toegevoegd.